נותני שרות

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

מחלקת ניירות ערך ושוק ההון במשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' הינה בין הפעילות והמגוונות ביותר בישראל. המחלקה מזוהה כמובילה בתחומה ומדורגת בעקביות בקבוצת האיכות הראשונה על ידי מדריכי דירוג משפטיים בארץ ובחו"ל. המחלקה מספקת ל-iintoo ייעוץ משפטי בקשר עם הרגולציות החלות על פעילותן בישראל.

EY

EY ישראל (ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר) מבית פירמת EY Global, הינה חברת רואי החשבון מהמובילות בעולם בתחום הליווי הפיננסי והעסקי. החברה מלווה ומבקרת את הפעילות השוטפת של iintoo.

EMCA

משרד רו"ח אשל, מרקוביץ, כהן, אמינוב מגיש לחברת iintoo שרות מלא עבור כל היבטי המיסוי האמריקאי, במטרה להקנות תמונה מלאה והתייחסות ממוקדת לחברות ולמשקיעים פרטיים הפעילים בישראל, בארה”ב או בשתי המדינות גם יחד.

D&B

חברה בינלאומית, המספקת מידע עסקי המסייע למערך האנליזה של iintoo בתהליך בחינת אפשרויות ההשקעה.