ההשקעות של iintoo

השקעות פתוחות (2)

 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $35,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

*Based on the Sponsor’s valuation.

לפרטים נוספים
 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

*Based on the Sponsor’s valuation.

לפרטים נוספים

הישגי החברה

 • 204,000

  חברים ברשת החברתית

 • +100

  מדינות בעולם
  מהן הצטרפו משקיעים

 • 383

  עסקאות שגויסו ומנוהלות


השקעות שגויסו

 • גויס

iintoo Exchange 2

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $30,000

 • משך תקופת ההשקעה

  12 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

iintoo Exchange 1

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $30,000

 • משך תקופת ההשקעה

  12 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Chestnut Heights Townhomes, Olathe, KS

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $35,000

 • משך תקופת ההשקעה

  18-36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Chestnut Heights Townhomes, Olathe, KS

 • Olathe, Kansas

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  18-36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Star Village & Aspen Park, Rapid City, SD

 • Rapid City, SD

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Courtlandt Complex, Bronx, NY

 • Bronx, NY

 • Mixed use

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Courtlandt Complex, Bronx, NY

 • Bronx, NY

 • Mixed use

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Star Village & Aspen Park, Rapid City, SD

 • Rapid City, SD

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Brentwood Manor, Denver MSA, CO

 • Denver MSA, CO

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Brentwood Manor, Denver MSA, CO

 • Denver MSA, CO

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Jericho Complex, Queens, NY

 • Queens, NY

 • Mixed use

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Jericho Complex, Queens, NY

 • Queens, NY

 • Mixed use

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Hidden Chalet and Haven Gardens, Salt Lake City, UT

 • Salt Lake City, UT

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Hidden Chalet and Haven Gardens, Salt Lake City, UT

 • Salt Lake City, UT

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Artaban Townhomes, Baltimore, MD

 • Baltimore, MD

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $35,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Villaggio di Murano, Las Vegas NV

 • Las Vegas, NV

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Villaggio di Murano, Las Vegas, NV

 • Las Vegas, NV

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

The Longhorns, Austin, TX

 • Austin, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $60,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

The Longhorns, Austin, TX

 • Austin, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Wyngate Townhomes, Twin Cities Metropolitan Area, MN

 • Twin Cities Metropolitan Area, MN

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Wyngate Townhomes, Twin Cities Metropolitan Area, MN

 • Twin Cities Metropolitan Area, MN

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Eden Pointe At Wilcrest – Houston, TX

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Eden Pointe At Wilcrest – Houston, TX

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

USNB, Goldman 2 – Galveston, TX

 • Galveston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

USNB, Goldman 2 – Galveston, TX

 • Galveston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Taylor’s Place, Sioux Falls, SD

 • Sioux Falls, SD

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Taylor’s Place, Sioux Falls, SD

 • Sioux Falls, SD

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Powell Street, Brooklyn NY

 • Brooklyn, NY

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  60 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Powell Street, Brooklyn NY

 • Brooklyn, NY

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  60 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Parham Pointe, Little Rock, Arkansas

 • Little Rock, AR

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Parham Pointe, Little Rock, Arkansas

 • Little Rock, AR

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

City View, Omaha, Nebraska

 • Omaha, NE

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

City View, Omaha, Nebraska

 • Omaha, NE

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Sioux Falls, Portfolio 2

 • Sioux Falls, SD

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Sioux Falls, Portfolio 2

 • Sioux Falls, SD

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Ivy Place

 • Tulsa, OK

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Maplewood

 • Louisville, KY

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

La Estrella Vista

 • Phoenix, AZ

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Aspen Village

 • West Valley City, UT

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $30,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Portland Portfolio

 • Portland, OR

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $30,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Quail Creek

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Tanglewood

 • Colorado Springs, CO

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Abercorn Terrace

 • Savannah, GA

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Vernon

 • Vernon, CT

 • השבחה

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  12 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Hello Living

 • Brooklyn, NY

 • ייזום

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

69th St East

 • Guttenberg, NJ

 • ייזום

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  24 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Reserve

 • Austin, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $30,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Woodstone

 • Austin, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $30,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Prospect B

 • Milledgeville, GA

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Shadow Creek

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Chesapeake Apartments

 • Austin, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Annex Louisiana Tech

 • Ruston, LA

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Park Station

 • Salt Lake City, UT

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Prospect A

 • Milledgeville, GA

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Nostrand Ave

 • Brooklyn, NY

 • ייזום

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Legacy Crossing

 • Omaha, NE

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Sutter Avenue

 • Brooklyn, NY

 • ייזום

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס
 • $ Exits

Cypress Springs

 • Las Vegas, NV

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Park Avenue

 • Paterson, NJ

 • Mixed use

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Northwinds

 • Saint Louis, MO

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Monterra

 • Albuquerque, NM

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Campus Edge

 • Milledgeville, GA

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

The Haven

 • Milledgeville, GA

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

La Entrada

 • Albuquerque, NM

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Manhattan Eagle

 • Brooklyn, NY

 • יזמות ומניב

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Landing Point

 • Salt Lake City, UT

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Sendero Ridge

 • Kerville, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Arda Jean

 • Salt Lake City, UT

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Riviera at Clear Lake

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

epiic LP 1 קרן

 • קרן נדל"ן

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $30,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

One Wall

 • East Orange, NJ

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

RREAF 4

 • San Angelo, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  24 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Arive 850

 • Tallahassee, FL

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  24 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Manhattan Avenue

 • Brooklyn, NY

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  24 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Summer Grove

 • Colorado Springs, CO

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Crown Manor

 • Saint Louis, MO

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  30 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Washington Heights

 • New York, NY

 • השבחה

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Fox Run

 • Dothan, Alabama

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Stratford at Lowry

 • Denver, CO

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Bay Oaks

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Annex 41

 • Terre Haute, IN

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Fulham

 • London, UK

 • ייזום

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  40,000 GBP

 • משך תקופת ההשקעה

  12 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Golden Hill

 • San Diego, CA

 • ייזום

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  22 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Palm Isle

 • Biloxi, MS

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Pickwick

 • Tulsa, OK

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Annex 56

 • Warrensburg, MO

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Bankers Hill

 • San Diego, California

 • פרויקט הסבה

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  16 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Fountain Gate

 • Wichita Falls, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Ealing

 • London, UK

 • יזום והשבחה

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  25,000 GBP

 • משך תקופת ההשקעה

  18 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • $ Exits

Bridgeport

 • Irving, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

P41

 • Bracknell, UK

 • יזום והשבחה

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  25,000 GBP

 • משך תקופת ההשקעה

  24 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Annex 71

 • Oshkosh, WI

 • מעונות סטודנטים

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

RREAF 3

 • San Angelo & Big Spring, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  24 חודשים

לצפייה בהשקעה
 • גויס

Lavista Road

 • Atlanta, GA

 • ייזום

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $25,000

 • משך תקופת ההשקעה

  23 חודשים

לצפייה בהשקעה

הישגי החברה

 • 204,000

  חברים ברשת החברתית

 • +100

  מדינות בעולם
  מהן הצטרפו משקיעים

 • 383

  עסקאות שגויסו ומנוהלות

הצטרפו לקהילה הגלובלית של iintoo

עשינו את זה קל להתחבר עם משקיעים כמוכם, כך שתוכלו ליהנות מעושר של דעות וחוויות השקעה בנדל"ן - בשקיפות מירבית. הצטרפו היום והתחילו לשתף, ללמוד ולהשקיע עם מיטב המוחות.

התחילו עכשיו