מיהו “משקיע כשיר” ומה אפשרויותיו בתחום הנדלן?

מיהו “משקיע כשיר” ומה אפשרויותיו בתחום הנדלן?

November 27, 2017
1,288

משקיע כשיר (Accredited Investor) הוא מונח שנועד להגדיר את מידת הכשירות של אדם ספציפי לקבל החלטה סבירה ומושכלת, ביחס להזדמנות השקעה ספציפית המוצעת לו. על האופן בו נקבעת כשירותו של אדם לקבל החלטת השקעה, ניתן ללמוד מההגדרה הבאה:

לפי ההגדרה, מדובר באדם שיש לו את הידע או הניסיון, הנדרשים לקבלת החלטות וביצוע עסקאות בניירות ערך באופן עצמאי, ואשר נקבעים על פי עמידת המשקיע בקריטריונים מינימליים של הכנסה, שווי נכסים, היקף נכסים, שליטה באחזקות או ניסיון מקצועי.

הגדרתו של אדם כמשקיע כשיר יכולה להשתנות ממדינה למדינה, בהתאם לרף המינימלי שנקבע עבור כל אחד מהקריטריונים המפורטים בחוק הרלוונטי בכל מדינה. כך למשל, בארה”ב ייחשב אדם לכשיר אם שווי נכסיו עומד על מינימום של 1 מיליון דולר או שהכנסתו השנתית עומדת על מינימום 200 אלף דולר, בעוד שבישראל דרישה זו עומדת על 8 מיליון שקלים שווי נכסים, או 1.2 מיליון שקלים הכנסה שנתית.

למה צריך את הגדרת הכשירות לביצוע השקעות?

כדי להסביר את הצורך בהגדרת כשירותו של המשקיע, ניקח למשל את הדוגמא הבאה:

חברת סטרטאפ חדשה מעוניינת לגייס הון במטרה לפתח מוצר חדשני ופורץ דרך. במקום לפנות לקרנות הון סיכון, בוחרת החברה לערוך כנס לגיוס ההון הנדרש מהציבור הרחב (בני משפחה, חברים, קולגות, מכרים וכל אדם אחר מן השורה). במסגרת הכנס, מציגה החברה את פעילותה ואת הערכותיה לתוצאות העסקיות הצפויות, ומציעה לנוכחים להיכנס כמשקיעים בתמורה למניות בחברה.

מן הסתם, לאותה חברת סטארט אפ יהיה קל יותר לפתות משקיעים בלתי כשירים שאין להם ניסיון בעולם ההשקעות, ושאינם יודעים כיצד לבחון ולהעריך את ההזדמנות המוצעת להם, לעומת משקיעים כשירים האוחזים בידע, בניסיון ובמשאבים הנדרשים לבחינת ההצעה בצורה מקצועית ואפקטיבית. מתוך רצון להגן על אותם משקיעים בלתי כשירים אל מול הגורם שמגייס את ההון ונהנה מיתרון מובנה כמציע ההצעה, בא המחוקק והגביל את מספר המשקיעים הבלתי כשירים להם ניתן להעביר הצעה ללא פרסום תשקיף. על פי החוק הישראלי עומדת מגבלה זו על 35 משקיעים בלתי כשירים לכל היותר.

בחזרה לדוגמא שהבאנו, אם קהל המוזמנים לכנס של אותה חברת סטרטאפ היה מורכב מחברות השקעה, בנקים, חברות ביטוח, קרנות הון סיכון ובעלי הון למיניהם, הייתה יכולה החברה לגייס את ההשקעה הנדרשת לה מכל הנוכחים ללא מגבלה וללא פרסום תשקיף. מאחר ובפועל מבוצעת הפנייה אל אנשים מן השורה שאינם עומדים בקריטריונים של משקיע כשיר, תוכל החברה לגייס את ההשקעה מ-35 משקיעים לכל היותר. בתנאים אלה, אם תרצה החברה להגדיל את מספר האנשים שיוכלו להשקיע בה, יהיה עליה לפרסם תשקיף ציבורי.

בנקים, חברות השקעה, חברות ביטוח, קרנות הון סיכון וברוקרים נחשבים משקיעים כשירים מעצם עיסוקם המקצועי והתמחותם בשוק ההון. יחד עם זאת, גם אדם פרטי יכול להיחשב לכשיר אם שווי נכסיו הנזילים עולה על 8 מיליון שקלים, אם גובה הכנסותיו השנתיות עולה על 1.2 מיליון שקלים, או אם שווי נכסיו הנזילים עולה על 5 מיליון שקלים וגם גובה הכנסותיו השנתיות עולה על 600 אלף שקלים.

כיצד משפיע מנגנון כשירות המשקיע על עולם ההשקעות?

ובכן, נפתח בכך שלא קיים תהליך מסוים שניתן לעבור, או טפסים כלשהם שניתן להגיש על מנת להפוך למשקיע המוגדר ככשיר. זהו מעין סטטוס שמוענק או נגרע מהמשקיע בהתאם לנתוני ההכנסה והיקף ההון שעומד לרשותו. אם אתם עומדים במבחני ההכנסה והנכסים, אתם משקיעים כשירים – Accredited invstors.

כאמור, תכליתו המקורית של מנגנון הכשירות היא להגן על המשקיעים הקטנים משדרות הציבור הרחב, אלא שבפועל יוצר מנגנון זה שתי מגבלות משמעותיות על חופש ההשקעה, מגבלות שמשפיעות על כל הצדדים הפועלים בשוק ההון:

מגבלה על האפשרויות לגיוס הון

גורם המעוניין לגייס הון לטובת מיזם כלשהו, מוגבל למעשה במספר המשקיעים מהם יוכל לגייס את ההון הנדרש לו. אלמלא מנגנון כשירות המשקיע, יכול היה אותו גורם לפנות לכל אדם ולגייס ממנו את ההון הנדרש, ואף לגייס את ההון מכמות גדולה של משקיעים, כשכל משקיע יכול להשקיע סכום קטן על פי יכולתו. בפועל, יכול מציע ההצעה לפנות עם הצעתו למשקיעים כשירים בלבד (בדרך כלל חברות השקעה וקרנות הון), או ל-35 משקיעים בלתי כשירים לכל היותר – מצב שיוצר מגבלה על זמינות ההון ליזמים ומעניק למשקיעים הכשירים שליטה מופרזת על עולם ההשקעות.

מגבלה על זמינות השקעות למשקיע

מנגנון כשירות המשקיע הוא מנגנון המשמר תפיסות ישנות כדוגמת “העשירים מתעשרים” או “It takes money to make money“, בכך שהוא מאפשר למשקיעים כשירים להיחשף לכל הזדמנויות ההשקעה הקיימות בשוק ולהשתלב בהזדמנויות המועדפות עליהם כדי לייצר רווחים ולהתעשר. במקביל, מגביל מנגנון זה את הגישה של משקיעים קטנים משדרות הציבור הרחב לכל אותן השקעות אטרקטיביות, ולא מאפשר להם אפילו לדעת על אותן הזדמנויות השקעה, ובטח שלא לקחת בהן חלק.

כשאלו הם פני הדברים, הפתרון המתבקש הוא יצירת מנגנוני השקעה המותאמים למגבלות שיוצר מנגנון כשירות המשקיע, ואת אחד המודלים האלה מיישמת בהצלחה iintoo, רשת ההשקעות החברתיות בנדל”ן.

השקעות נדלן בחול. כך עושים זאת נכון

כיצד בא המונח “משקיע כשיר” לידי ביטוי בפעילות iintoo?

במהותה, מיועדת רשת השקעות הנדל”ן החברתיות של iintoo, להנגיש את עולם השקעות הנדל”ן אל הציבור הרחב ולהציע לאדם מן הישוב הזדמנויות השקעה אטרקטיביות שעד כה היו פתוחות בפני אותם יזמים כשירים בלבד. בהתאם לכך, מחויבת iintoo לפעול, ואכן פועלת, על פי הוראות החוק לניירות ערך ומגבילה את כל השקעותיה ל-35 משקיעים לכל היותר בכל השקעה.

יחד עם זאת, לאור חשיפתה של iintoo לפרויקטים גדולים ורחבי היקף בארה”ב, מעת לעת מבקשת הרשת להיכנס להשקעות גדולות יותר בהן נדרש הון השקעה גבוה יותר, ובהתאם לכך גם קבוצת משקיעים גדולה יותר. גם במקרים אלה פועלת iintoo על פי הוראות החוק לניירות ערך, ומפרסמת תשקיף ציבורי מלא ומפורט בפיקוח מלא של הרשות לניירות ערך, המפורסם בפורטל ההשקעות של iintoo ובאתר מגנא של הרשות לניירות ערך.

אחרי שאמרנו את זה, החיבור בין iintoo ובין סוגיית המשקיע הכשיר, הוא חיבור נרחב וערכי הרבה יותר מאשר ההיבט הצר והקשיח של החוק לניירות ערך. חיבור זה בא לידי ביטוי במסגרת מודל ההשקעות החברתיות שמיישמת הרשת, ואשר נשען על שתי רגליים מרכזיות בהקשר זה:

מקסימום ידע בשקיפות מלאה

על מנת לאפשר למשקיעים מן הישוב החברים ברשת ההשקעות של iintoo, לקבל את החלטות ההשקעה שלהם בצורה מושכלת וממקום של ידע ובטחון, מספקת הרשת למשקיעיה את כל המידע הנדרש להם בשפה פשוטה ובשקיפות מלאה. מידע זה מקיף את כל היבטי המפתח שמשפיעים על מידת הסיכון ופוטנציאל הרווח בהשקעה הספציפית, וכולל גם פלטפורמת ידע רחבה מאוד של מידע ומאמרי תוכן מקצועיים, בעזרתם יכולים המשקיעים ללמוד על המושגים המרכזיים, על גורמי הסיכון והרווח ועל כלל האלמנטים המעורבים בפעולת ההשקעה ובעולם ההשקעות בכלל.

גב מקצועי

בהינתן שכל השקעה חייבת להתבצע על בסיס תהליך מקצועי, מקיף ויסודי של בחינת ההשקעה וגיבושה, אחד מהערכים החשובים ביותר שמספקת iintoo למשקיעים החברים ברשת, הוא הגב המקצועי לו הם זקוקים בכדי לבצע את השקעותיהם בצורה בטוחה ואפקטיבית בדומה למשקיע שמוגדר ככשיר.

בחינת ההזדמנות וההשקעה בצורה יסודית ומקצועית, גיבוש הצד הפיננסי והמסחרי של ההשקעה, בניית המעטפת המשפטית בצורה הרמטית, העמדת הבטחונות הנדרשים, ייצוג מלא של המשקיעים מול היזם וניהול ההשקעה לכל אורכה – את כל אלה מספקת iintoo למשקיעי הרשת בכל השקעה והשקעה, בדיוק מתוך ההבנה הברורה כי זה בדיוק מה שזקוק לו המשקיע מן הישוב, שאינו עומד בקריטריונים של משקיע כשיר.

מודל ההשקעות החברתיות של iintoo לא נועד לשרת את המשקיעים הכשירים, המסוגלים לבצע את השקעותיהם בעצמם, אלא דווקא את אותם משקיעים מן הישוב שמבקשים למנף את הונם ליצירת רווח בשוק הנדל”ן ומחפשים את הפלטפורמה שתאפשר להם לעשות זאת באותה מידה של הצלחה – זוהי נקודת המוצא של iintoo ומתוכה פועלת הרשת, הן בתווך החוקי מול הרשויות והן בתווך המקצועי שבין הרשת ובין משקיעייה.

ובכל זאת, כדאי לדעת שרשת iintoo נהנית גם מאמונם של משקיעים כשירים רבים, הבוחרים לבצע את השקעותיהם דווקא דרך הרשת, המאפשרת להם בתורה לבנות פורטפוליו מגוון של השקעות נדל”ן וליהנות מביצועי השקעה יוצאי דופן, גם בסטנדרטים של משקיע מנוסה ומקצועי.

רוצים גם אתם לשמוע על הזדמנויות ההשקעה שמציעה לכם iintoo, בין שאתם משקיעים כשירים ובין שלאו? תוכלו להגיע לכל אחד ממפגשי ההיכרות החמימים והאינטימיים שעורכת הרשת במשרדיה שבגני התערוכה, לקבל את כל המידע הדרוש לכם ולקבל החלטה בזמנכם החופשי. תוכלו גם להצטרף לפורטל המשקיעים של הרשת ללא תשלום וללא התחייבות, ולהתרשם מההצעות המועלות בו ומהאפשרויות שפותחת בפניכם iintoo בעולם השקעות הנדל”ן.


הזדמנויות ההשקעה שפתוחות לך

 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $35,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים


הצטרפו לקהילה הגלובלית של iintoo

עשינו את זה קל להתחבר עם משקיעים כמוכם, כך שתוכלו ליהנות מעושר של דעות וחוויות השקעה בנדל"ן - בשקיפות מירבית. הצטרפו היום והתחילו לשתף, ללמוד ולהשקיע עם מיטב המוחות.

התחילו עכשיו

הפרסום לעיל הינו בגדר פרסום כללי כאמור בסעיף 15(א)(א)(4) לחוק ניירות ערך “החוק” וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. הצעה ומכירה של ניירות ערך על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות למשקיעים בישראל, שלא על פי תשקיף, מוגבלת ל- 35 משקיעים או למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק (משקיעים כשירים). ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות היא תיעשה על פי תשקיף שיקבל את היתר הרשות.

חברת Meridian Capital אינה אחראית לתנאי ו/או לביצועי כל השקעה המוצעת על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות.

© 2022 iintoo Investments Ltd. All Rights Reserved.