האם דור המילניום הוא הדור שישנה את פני עולם ההשקעות בנדל”ן?

האם דור המילניום הוא הדור שישנה את פני עולם ההשקעות בנדל”ן?

July 17, 2017
131

על הנראטיב שאופף את בני ובנות דור המילניום התקיימו כבר אלפי דיונים בשורה של תחומים כלכליים וחברתיים, ולא מדובר בנראטיב אופטימי במיוחד: התבגרות אל תוך משברים פיננסיים, העדפה להשכלה הומאנית נטולת פרקטיקה, עבודות חסרות אופק קידום בענפי השירותים, תלות גבוהה במימון הורי גם בגילאי עצמאות כלכלית ואפילו שעמום קיומי. על אף שלא מדובר בנראטיב שגוי לחלוטין, עדיין מדובר בנראטיב סטריאוטיפי, וככל שצוללים יותר פנימה, מגלים בו יותר ויותר סדקים וסיבות לאופטימיות.

יהיה אשר יהיה מצבו של דור המילניום, ללא ספק מדובר בדור יוצא דופן, שמסמל שינוי ואי רציפות יותר מכל שלושת הדורות שקדמו לו: הדור השקט (עד 1945), דור הבייבי בום (1946-1964) ודור ה-X (1965-1979). דור המילניום, שבניו ובנותיו נולדו בין השנים 1980-1995, הוא הדור שחווה בעוצמה הרבה והמובהקת ביותר, את המהפכה הטכנולוגית והמדעית של העשורים האחרונים, ואת המעבר מעולם מסורתי לעולם טכנולוגי ומחובר, על כל המשברים, השינויים וקשיי ההסתגלות הנלווים לכך.

בני ובנות דור המילניום, שהצעירים שביניהם נכנסים כעת אל העשור השלישי של חייהם, והמבוגרים שבהם מתקרבים אל יום הולדת 40, מרכיבים גם את הדור הגדול ביותר בארה”ב כיום, עם 75.4 מיליון מילניאלז, לעומת 74.9 מיליון בייבי בומרז. ככאלה, מהווים בני ובנות הדור מושא חשוב ומרכזי למחקר כלכלי, תרבותי, חברתי ואנתרופולוגי, בניסיון לבחון את השפעתם הצפויה על פני החברה והכלכלה העולמית, ובכלל זה גם על שוק הנדל”ן ועולם ההשקעות בנדל”ן.

מידת השפעתם של בני ובנות דור המילניום על שוק ההשקעות בנדל”ן, תלויה בקיומם של שני תנאים המשלימים זה את זה ותלויים זה בזה:

• כוונה והעדפה – זיהוי כוונה והעדפה של בני ובנות הדור, להגדיל את מעורבותם בתחום ההשקעות בנדל”ן על פני ערוצי השקעה אחרים וביחס לדורות קודמים, ועמידה על הסיבות שבבסיס כוונה זו.
• יכולת – בחינת היכולת והאמצעים שעומדים לרשותם של בני ובנות הדור, לממש את כוונתם ולהסיט כספי השקעה משוק המניות לשוק הנדל”ן.

האם לבני ובנות דור המילניום ישנן סיבות טובות להשקיע דווקא בנדל”ן? האם עומדים לרשותם כלים שלא היו קיימים בעבר, ואשר יהפכו עבורם את עולם ההשקעות בנדל”ן לנגיש וזמין יותר? האם יהיה זה דור המילניום שישנה את פני עולם ההשקעות בנדל”ן, ימסמס את הקיבעון ארוך השנים על-פיו “השקעה בנדל”ן אפשרית רק באמצעות קניית דירה” וייצור סטנדרט חדש של השקעות חברתיות בתחום הנדל”ן? את השורות הבאות נקדיש לשלוש השאלות המרכזיות הללו ולתשובות אפשריות עבורן, על פי המגמות הנוכחיות.

ישנה כוונה, וישנן גם סיבות טובות לקיומה

את הדברים נפתח בנתון המובהק, ולפיו ירד שיעור המשקיעים בבורסה מרמה של שני שלישים מהציבור האמריקאי בשנת 2007, לכדי מחצית מאותו ציבור בשנת 2016. המסקנה האינטואיטיבית והסבירה של האדם הממוצע סביב נתון משמעותי זה, תהיה כי מדובר בירידה אבסולוטית בהיקף מעורבותו של הציבור האמריקאי בעולם ההשקעות בכלל, כנראה לאור המשברים האחרונים שפקדו את ארה”ב, אלא שבפועל מדובר בעיקר בהסטה של כספי ההשקעה משוק המניות לשוק הנדל”ן.

במחקר שנערך לאחרונה על ידי RealtyShares בשיתוף פעולה עם Harris Interactive, ובו השתתפו 2,198 אזרחים אמריקאים בגילאי 18 ומעלה, נבחנו העדפות ההשקעה של הציבור האמריקאי במגוון ערוצי ההשקעה השונים. במחקר שנערך, נמצא כי 55% מבני ובנות דור המילניום מתעניינים בביצוע השקעת נדל”ן, נתון גבוה יותר מכל פלח דמוגרפי אחר שלקח חלק במחקר. נתון זה מקבל חיזוק גם מכיוון מחקר שערך בנק המשכנתאות הפדרלי Fannie Mae, ועל פיו חושבים 85% מבני הדור, כי נדל”ן הוא כיוון השקעה נכון ואטרקטיבי.

במסגרת המחקר שנערך, נתבקשו הנשאלים להעריך איזה מבין ערוצי המניות, הנדל”ן, הקומודיטי, אגרות החוב ושווי המזומנים כדוגמת נפט, זהב וכותנה, היה הערוץ שהציג את הביצועים הטובים ביותר בין השנים 2000-2016. בעוד ש-40% מהנשאלים התקשו לבחור ערוץ אחד על פני האחרים ברמה סבירה של בטחון, 25% מהם הצביעו על שוק המניות כערוץ האטרקטיבי ביותר.

מתוך כלל הנשאלים, היו אלה דווקא בני ובנות דור המילניום, היחידים שידעו להעריך את המצב בצורה המהימנה ביותר. בפועל, במהלך השנים 2000-2016, הציג ערוץ ההשקעות בנדל”ן ביצועים טובים יותר מאלו של שוק המניות, ביחס של 2 ל-1, עם תשואה ממוצעת של 10.71% בשוק הנדל”ן לעומת 5.43% בלבד במדד S&P 500 באותה תקופה. השאלה הנשאלת היא, מדוע נחשב הנדל”ן לערוץ השקעות אטרקטיבי יותר משוק המניות בעיני בני ובנות הדור, וכיצד צפויה העדפה זו מצד הדור הגדול ביותר בארה”ב, להשפיע על שוק הנדל”ן?

התשובה לשאלות אלה, טמונה בהבנת הייחודיות של דור המילניום ביחס לדורות האחרים, ובנגישות הגבוהה של בני ובנות הדור למודלים חדשניים להשקעה בנדל”ן. עבור מרבית האמריקאים, נתפשת השקעה בנדל”ן כהשקעה קשה מדי, יקרה מדי ומקצועית מדי. 70% מהנשאלים במחקר, רואים בהשקעת נדל”ן השקעה קשה, הכרוכה במחקר סיזיפי, הלוואות גדולות לאורך שנים, הסכמים מורכבים, פיקוח צמוד, רגולציה וכאב ראש שמעטים מוכנים לקחת על עצמם.

שיעור דומה מהנשאלים נוטים להדיר רגליהם מהשקעות בנדל”ן, מכיוון שמדובר בהשקעות “יקרות” הדורשות סכומי כסף גבוהים יותר ביחס לערוצי השקעה אחרים – מקדמות גבוהות, עלויות אנשי מקצוע, משכנתאות גבוהות ועלויות שיפוץ, שיקום ותחזוקה. בנוסף לכך, רק 38% מהאמריקאים מעריכים כי יש להם את הידע המקצועי והיכולות המקצועיות, הנדרשות להשלמת עסקת נדל”ן מוצלחת.

לעומת נתונים אלה, שמשקפים בעיקרם את תפישות ההשקעה של הדורות הוותיקים יותר, מציגים בני ובנות דור המילניום את רמת הפתיחות וההתלהבות הגבוהה ביותר מהאפשרות להשקיע בנדל”ן. הם מתחברים יותר לעובדה שמדובר בנכס מוחשי בעל ערך אינטרינזי מובנה, ומתחברים פחות למאפיינים הערטילאיים של מניות וניירות ערך. יותר מ-80% מבני הדור, מייחלים לכך שתהליך ההשקעה בנדל”ן יהפוך לקל ופשוט יותר, ו-63% מהם מציגים העדפה ברורה להשקיע את כספם בנדל”ן, לו היה פתרון טכנולוגי שהופך את תהליך ההשקעה לפשוט וקל יותר.

שינוי תפישתי עמוק סביב עולם ההשקעות בנדל”ן

על אף שנכון לרגע זה, לא ניתן לזהות כניסה מאסיבית של בני ובנות דור המילניום אל עולם השקעות הנדל”ן, ניתן בהחלט לזהות, כפי שגם נתמך על ידי המחקר של RealtyShares, שינוי תפישתי משמעותי, שיוצר כבר היום את התשתית לשינוי תמונת השוק בעתיד. את השינוי התפישתי הזה ניתן לתלות בכך שמדובר בדור, שגדל אל תוך משברים פיננסיים בזה אחר זה: תחילה התפוצצות בועת ההייטק בתחילת המאה, עבור למשבר הסאבפריים ב-2007 במקביל למשבר הגדול ביותר בשוק המניות מאז המשבר הגדול של שנות ה-30, וכלה בתהליך ארוך של התאוששות, צמיחה אפסית וחשש קבוע מהמיתון הבא.

משברים גדולים ונרחבים כדוגמת אלה, הם סוכני השינוי הטובים ביותר, ועבור דור שגדל בתנאים של היעדר רווחה כלכלית לצד נוכחות קבועה של חרדה כלכלית, שוק המניות הערטילאי מסמל את תמצית הסיכון הפיננסי, בעוד ששוק הנדל”ן המוחשי, הופך לעוגן כלכלי בטוח. תהליכים אלה, בשילוב נתוני המחקר שפורסם, מצביעים על שינוי תפישתי מהותי אותו עובר הדור הצעיר, שינוי שבהשלכותיו נוכל להבחין כבר בשנים הקרובות.

ישנה גם יכולת, והיא הופכת לסטנדרט

בשלב הזה אתם עשויים לחשוב, ובצדק, שהתלהבות ותפישות זה יפה וחיובי, אבל זה לא מספיק כדי להצביע על שינוי של ממש. ההעדפה הברורה של דור המילניום להשקיע את כספם בנכסי נדל”ן היא בשורה מעולה ויוצאת דופן, אלא שכדי לממש אותה, זקוקים אותם בני ובנות הדור לכלים ולפלטפורמות הנדרשות, שיסייעו להם להיכנס לתחום בצורה קלה ופשוטה על בסיס היקפי הון ברי-השגה. כאן נכנס למשוואה אחד השינויים הגדולים והמהותיים ביותר שחוותה האנושות מאז ומעולם, ושגם נקשר בצורה המובהקת ביותר לדור המילניום, יותר מאשר לכל דור אחר: מהפיכת האינטרנט, המידע והקישוריות.

בני ובנות דור המילניום, הם בדיוק אותם אזרחים שגדלו אל תוך מהפיכת המידע המקוון ואל תוך עולם הכלכלה השיתופית. תוכלו למצוא אותם חווים את הטעימה הראשונה שלהם בעולם הנדל”ן Airbnb, בונים את עמוד השדרה של כלכלת השיתוף העתידית ברשת ההסעות החברתיות של Uber, או לוקחים חלק פעיל במיזמי מימון המונים ב-Headstart.

תוכלו למצוא אותם מול המחשב והסמארטפון, קוראים, לומדים, נחשפים למידע מקצועי שעד לא מזמן היה ידוע למתי מעט, ומתנסים במודלים שיתופיים סביב כל אורחות חייהם. אלו הם בני הדור שקראו את “אבא עשיר, אבא עני”, שצפו בסדרות טלוויזיה בפריים טיים על קנייה, שיפוץ ומכירת בתים ושהביאו את חלום ההכנסה הפאסיבית לרמה של אמנות.

את העדפתם להשקעה בנכסי נדל”ן מוחשיים, יכולים כעת בני ובנות הדור לממש, באמצעות מודל ההשקעות החברתיות כפי שהוא מיושם בהצלחה על ידי iintoo. מודל זה מנטרל למעשה את שלושת חסמי הכניסה המרכזיים לעולם ההשקעות בנדל”ן:

קושי ומורכבות – מספק למשקיע את המעטפת המקצועית, המסחרית והמשפטית הדרושה לו לאיתור וניהול השקעות
עלות – מאפשר להצטרף להשקעות נדל”ן עם סכומי השקעה נמוכים החל מאלפים בודדים של דולרים
מקצועיות – בוחר עבור המשקיע את ההזדמנויות הטובות ביותר, ומנהל עבורו את הסיכון בהשקעה

מודל זה כבר מוכיח את עצמו עם דורות הבייבי בום ודור ה-X, שנכון להיום מהווים את עמוד השדרה של השקעות הנדל”ן החברתיות, אך את השינוי האמיתי יביא איתו דווקא דור המילניום, שאינו סובל עוד מהקיבעון ממנו סובלים בני ובנות הדורות הוותיקים, ועל פיו “כדי להשקיע בנדל”ן צריך לקנות דירה”. פתרונות ההשקעה החדשניים בנדל”ן, מציעים שורה של מודלים מהם יכול לבחור כל אחד את המודל המתאים לו ביותר, כשאת חוד החנית צפויים לכבוש מודלים כדוגמת מודל ההשקעה שלiintoo– מודלים המיישמים עקרונות שיתופיים וחברתיים, מבלי שאלו יבואו על חשבון עקרונות היסוד של השקעה מקצועית ואחראית בנדל”ן.

בני ובנות דור המילניום הם בדיוק בני ובנות הדור, שעל אף הנראטיב החיוור שאופף אותם, יכולים וצפויים לשנות באמת את העולם. אלו הם בני ובנות הדור, שלרשותם עומדים המרחב המקוון, הטכנולוגיה והפתיחות המחשבתית, הנדרשים להסרת חסמים מקצועיים וכלכליים, ופתיחת מרחב ההזדמנויות בעולם השקעות הנדל”ן מחוגי הסילון הסגורים אל שדרות הציבור הרחב. זהו גם בדיוק מודל ההשקעה שמיישמת iintoo, רשת ההשקעות החברתיות בנדל”ן, שבאמצעותו הם גם יוכלו לעשות את זה.

קטגוריות: נדל”ןחברתי


הזדמנויות ההשקעה שפתוחות לך

 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $35,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים


הצטרפו לקהילה הגלובלית של iintoo

עשינו את זה קל להתחבר עם משקיעים כמוכם, כך שתוכלו ליהנות מעושר של דעות וחוויות השקעה בנדל"ן - בשקיפות מירבית. הצטרפו היום והתחילו לשתף, ללמוד ולהשקיע עם מיטב המוחות.

התחילו עכשיו

הפרסום לעיל הינו בגדר פרסום כללי כאמור בסעיף 15(א)(א)(4) לחוק ניירות ערך “החוק” וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. הצעה ומכירה של ניירות ערך על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות למשקיעים בישראל, שלא על פי תשקיף, מוגבלת ל- 35 משקיעים או למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק (משקיעים כשירים). ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות היא תיעשה על פי תשקיף שיקבל את היתר הרשות.

חברת Meridian Capital אינה אחראית לתנאי ו/או לביצועי כל השקעה המוצעת על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות.

© 2022 iintoo Investments Ltd. All Rights Reserved.