אפיקי השקעה וסוגי נכסים – במה להשקיע?

אפיקי השקעה וסוגי נכסים – במה להשקיע?

September 18, 2016
210

אז יש לכם קצת כסף פנוי, והחלטתם שאתם רוצים להשקיע אותו ולתת לו לעבוד בשבילכם. לפני שאתם מפזרים את הכסף ומעבירים אותו ממקום למקום, חשוב מאוד שתכירו ותבינו את אפיקי ההשקעה העומדים לרשותכם, את האינטראקציה בין הערוצים השונים, ואת המאפיינים המרכזיים של כל אחד מהם. הבנת אפיקי ההשקעה השונים תאפשר לכם לבחור את ההזדמנויות בהן תרצו להניח את כספכם בצורה חכמה ומושכלת, ותסייע לכם לבנות תיק השקעות המתאים להעדפות הסיכון והתשואה שלכם.

ככלל, קיימים ארבעה אפיקי השקעה מרכזיים בהם תוכלו לפזר את כספכם, והדגש הוא על המילה “לפזר”, אך לפני שנעסוק בעקרון פיזור הסיכון, נסקור תחילה את האפיקים השונים ואת מאפייניהם המרכזיים:

מניות

מניות הן ניירות ערך המעניקים למחזיק בהם בעלות חלקית בחברה המנפיקה. ברכישת מניה של חברה ציבורית, אתם הופכים למעשה לבעלי זכות הצבעה וזכות לקבלת דיבידנד מרווחי החברה, אך הפרמטר החשוב ביותר מבחינתכם כמשקיעים, הוא ערך המניות שבבעלותכם. ערך המניה נקבע במסגרת מסחר יומי, הפתוח בפני הציבור הרחב ומתבצע בבורסה הספציפית בה נסחרת אותה מניה. הכלל הוא, שככל שהביקוש למניה גבוה יותר, כך יעלה ערכה, ולהיפך.

רמת הביקוש למניה נקבעת על פי תפיסת הערך שלה בעיני ציבור המשקיעים, ותפיסה זו מושפעת משורה ארוכה של פרמטרים ובהם ביצועי החברה (רווח, הכנסות, צמיחה, תחזיות צמיחה, פיתוח עסקי של החברה וכדומה) ואירועי מאקרו פוליטיים, בטחוניים וכלכליים (בחירות, מלחמה, משבר כלכלי, אירוע בטחוני וכן הלאה).

מאפיינים מרכזיים:

 • נזילות גבוהה עם אפשרות לקנות ולמכור מניות באופן חופשי בכל יום עסקים לאורך שעות פעילות הבורסה.
 • סיכון בינוני גבוה הנובע מתנודתיות גבוהה, פעילות השקעה ספקולטיבית ורגישות גבוהה לשינויים ואירועים בלתי צפויים בחברה הנסחרת, במשק ובעולם כולו. מניות של חברות גדולות בשווקים יציבים, נחשבות לסולידיות ובטוחות יותר ולהיפך.

הכנסה קבועה – חוב / אשראי 

אגרות חוב (אג”ח) המייצרות הכנסה קבועה בצורת ריבית תקופתית המשולמת לבעלי האג”ח על ידי חברות גדולות, גופים ציבוריים או ממשלות שהנפיקו את האג”ח לצורך גיוס אשראי מהציבור. בנוסף למרכיב תשלומי הריבית, איגרת חוב היא בראש ובראשונה נייר ערך בדומה למניה, ובהתאם לזאת הפרמטר החשוב ביותר מבחינתכם כמשקיעים הוא ערכה של אגרת החוב, שנקבע בהתאם לרמת הביקוש לאג”ח במסחר בשוק ההון. הביקוש לאג”ח משתנה בהתאם למדדים מאקרו כלכליים, בעיקר ריבית, ובמקרה של אג”ח קונצרניות, גם בהתאם לביצועי החברה המנפיקה.

ככלל, ישנם 5 סוגי אג”ח:

 • מק”מ (מלווה קצר מועד) – אג”ח המונפקת על ידי בנק ישראל
 • אג”ח ממשלתי שקלי – ריבית קבועה ללא הצמדה למדד
 • אג”ח ממשלתי צמוד – ריבית קבועה עם הצמדה למדד
 • אג”ח ממשלתי משתנה – ריבית משתנה בהתאם לתשואת המק”מים
 • אג”ח קונצרני – אג”ח המונפקת על ידי חברות. גובה הריבית המשולמת, בהתאם לגודל ויציבות החברה

מאפיינים מרכזיים:

 • נזילות גבוהה בדומה למניות
 • סיכון נמוך/ סולידי עד בינוני. אגרות חוב מושפעות מאירועי מאקרו ובעיקר משינויים בריבית ולכן נחשבות בטוחות יחסית, עם תנודות מעטות ומינוריות לאורך זמן. כמו כן, אג”ח ממשלתיות נחשבות לבטוחות ביותר, בעוד אג”ח קונצרניות, המושפעות גם מהביצועים הכלכליים של החברה המנפיקה, נחשבות לבעלות סיכון גבוה יותר.

כסף מזומן

כסף מזומן הוא כסף שמוחזק בחשבון הבנק, בכספת בבית או בחשבונות מסחר במטבע חוץ. השקעה בכסף מזומן יכולה לבוא לידי ביטוי בשתי מסגרות מרכזיות:

 • ריבית – בהפקדת כסף מזומן בתכניות חסכון ופקדונות בבנק, אתם זכאים לקבלת תשלומי ריבית בתמורה לכספכם, לאורך כל תקופת ההפקדה. השקעה באפיק זה היא השקעה חסרת סיכון, אך גם בעלת פוטנציאל התשואה הנמוך ביותר.
 • מסחר במטבע חוץ (מט”ח) – ערכו של כסף מזומן נקבע על פי הריבית והמדד במשק, אך גם ביחס למטבעות אחרים בעולם. השקעה בשוק המט”ח מבוססת על רכישת מטבע אחד באמצעות מטבע אחר, מתוך הנחה שערכו של המטבע הנרכש צפוי לעלות ביחס לערך המטבע שבאמצעותו התבצעה הרכישה.

מאפיינים מרכזיים:

 • נזילות משתנה בהתאם לתכנית ההפקדה. רמת הנזילות נקבעת על פי תנאי ואורך תכנית ההפקדה ונמצאת ביחס הפוך לגובה הריבית המשולמת עבור הכסף בהפקדה. בהשקעה במט”ח, נזילות גבוהה עם אפשרות מכירה וקניה 24 שעות ביממה, 5 ימים בשבוע.
 • סיכון אפסי בהשקעה באפיק הריבית וסיכון נמוך עד בינוני בהשקעה במט”ח ללא מינוף. השקעה במט”ח אפשרית גם באמצעות מינוף המסופק על ידי הברוקר, ובמקרה כזה, קופצת רמת הסיכון לרמה גבוהה במיוחד.

נדל”ן

נכסי נדל”ן הם נכסים מוחשיים/ פיזיים, שאינם נסחרים בשוק ההון. נדל”ן הוא תחום השקעות הנחשב לקטגוריה בפני עצמה, קטגוריית ההשקעות הריאליות, וזאת לאור מגוון הנכסים והמודלים הזמינים להשקעה. סוגי הנכסים המרכזיים להשקעה כוללים:

 • בתים ודירות מגורים
 • מבנים מסחריים
 • מבני תעשייה
 • קרקעות
 • מבנים ציבוריים
 • נכסים המיועדים לאירוח כדוגמת בתי מלון ודירות להשכרה קצרת מועד

מבחינת מודל ההשקעה, קיימים שני מודלים מרכזיים להשקעה בנדל”ן:

 • נכס מניב – רכישת נכס והשכרתו לצורך יצירת מקור הכנסה קבועה לאורך זמן. משלב הכנסה קבועה עם אפשרות מכירה עתידית ברווח
 • השבחת נכס – רכישת נכס ומכירתו ברווח, לרוב על ידי השבחתו (שיפוץ, בנייה מחדש).

מרבית עסקאות הנדל”ן מתבצעות על פי אחד המודלים בלבד, אם כי קיימת האפשרות לשלב בין המודלים באמצעות רכישת נכס, השכרתו למשך תקופה מוגבלת (נכס מניב) ומכירתו בתום התקופה (השבחת נכס). השקעה בנדל”ן באמצעות רשת מימון ההמונים של iintoo מעניקה את הגמישות הרבה ביותר לשילוב בין שני המודלים, הן לאור סכומי ההשקעה הקטנים (מינימום 25,000 דולר) והן לאור טווחי ההשקעה הקצרים (18-36 חודשים). ואכן, לא מעט השקעות נדל”ן המתבצעות באמצעות הרשת, כוללות הכנסות מניבות לאורך תקופת ההשקעה, בנוסף לרווח המתקבל בתום התקופה.

ברשת ההשקעות הייחודית של iintoo לא תשלמו דמי ניהול שוטפים, ותוכלו לסמוך על כך שהסיכון שאתם נוטלים על עצמכם ושמכלול האינטרסים שלכם כמשקיעים, זהים לחלוטין לאלה של החברה עצמה, שמפיקה את הרווח שלה מאותן השקעות בדיוק, כפי שמסביר ערן רוט, מנכ”ל iintoo: “אנחנו לא מנהלים כסף, אנחנו קוראים לכסף במועד העסקה. זאת הסיבה שאנחנו לא גובים דמי ניהול שוטפים, אלא גובים אחוז מסוים מהרווח כשיש רווח. האחוז עצמו נקבע ביחס להיקף ההשקעה – ככל שהיקף ההשקעה גדול יותר כך האחוז קטן, כאשר המקסימום שאנחנו גובים מהרווח בפרויקט הוא 20%”.

מאפיינים מרכזיים:

 • נזילות נמוכה בינונית לאור התהליך המורכב שיש לעבור ברכישה ומכירה של נכסי נדל”ן
 • סיכון נמוך/ סולידי עד בינוני בהתאם למודל ההשקעה ומאפייני העסקה (דירה מקבלן, נכס קיים, סוג הנכס וכן הלאה). הערך הפיזי המובנה, הצורך האנושי הבסיסי במבנה למגורים או לעסק ותנודתיות נמוכה מאוד של השוק לאורך זמן, מהווים גורמים ממתנים בהיבט הסיכון.

אחרי שאמרנו את כל זה, ישנו דבר חשוב נוסף שעליכם לדעת לפני שתתחילו להשקיע את כספכם: השקעה באפיק בודד חושפת אתכם לא רק למלוא פוטנציאל התשואה שיודע אותו אפיק להציע, אלא גם למלוא פוטנציאל הסיכון באותו אפיק. בהתאם לכך, כל פעילות השקעה חייבת להתבסס על בניית תיק השקעות רחב ומגוון, שעושה שימוש באפיקי ההשקעה השונים על פי עקרון פיזור הסיכון, שנחשב לאחד מהעקרונות החשובים ביותר בעולם ההשקעות.

בניגוד להכנסה מעבודה, הכנסה מהשקעה היא הכנסה שייצורה כרוך בסיכון. לכל השקעה ניתן לייחס שורה של גורמי סיכון, החל מההתנהלות האישית שלנו כמשקיעים, החלטות ההשקעה שאנו מקבלים, המידע העומד לרשותנו ומידת האמינות והמהימנות שלו, וכלה בפרמטרים שאינם תלויים בנו כמו כוחות שוק, אירועים חברתיים, בטחוניים, פוליטיים וכלכליים, שינויי רגולציה, פעילות ספקולטיבית באפיק ההשקעה וכן הלאה.

עקרון פיזור הסיכון הוא עקרון שעל פיו אנו מפזרים את כספי ההשקעה על מנת למתן את רמת החשיפה שלנו לגורמי הסיכון השונים. פיזור הסיכון מושג באמצעות פיזור ההשקעות בין אפיקי השקעה שונים (מניות, מט”ח, נדל”ן, אג”ח) ובין מספר נכסים בכל אפיק (מספר מניות שונות על פני מניה בודדת). מן הסתם, לפני שאתם מקבלים החלטת השקעה, עליכם לבנות לעצמכם אסטרטגיית השקעה מסודרת ומוקפדת, שמשקפת תמהיל השקעה המותאם לרמת התשואה לה אתם מצפים, וחשוב מכך, מותאם לרמת הסיכון האובייקטיבית בתיק ולמידת הטולרנטיות שלכם לסיכון.

 


הזדמנויות ההשקעה שפתוחות לך

 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול חוב

 • השקעה מינימלית

  $35,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים

 • בגיוס

Villa Nueva Apts., Houston, TX

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • Multifamily

 • מסלול הון

 • השקעה מינימלית

  $50,000

 • משך תקופת ההשקעה

  36 חודשים


הצטרפו לקהילה הגלובלית של iintoo

עשינו את זה קל להתחבר עם משקיעים כמוכם, כך שתוכלו ליהנות מעושר של דעות וחוויות השקעה בנדל"ן - בשקיפות מירבית. הצטרפו היום והתחילו לשתף, ללמוד ולהשקיע עם מיטב המוחות.

התחילו עכשיו

הפרסום לעיל הינו בגדר פרסום כללי כאמור בסעיף 15(א)(א)(4) לחוק ניירות ערך “החוק” וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. הצעה ומכירה של ניירות ערך על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות למשקיעים בישראל, שלא על פי תשקיף, מוגבלת ל- 35 משקיעים או למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק (משקיעים כשירים). ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות היא תיעשה על פי תשקיף שיקבל את היתר הרשות.

חברת Meridian Capital אינה אחראית לתנאי ו/או לביצועי כל השקעה המוצעת על ידי תאגיד מקבוצת אינטו השקעות.

© 2022 iintoo Investments Ltd. All Rights Reserved.